Έργα · Works 2010 - 12


  
                                                     


                           
                                       
                      10. Οι μέτοχοικάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι, (100 x 70 cm)
                            The participantscharcoal and pastel on carton                                 8. Θεατρίνοι, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι (41 x 39,5 cm)
                                       Actorscharcoal and pastel on carton
                                 9. Απρόσμενο γεγονόςκάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι  (49 x 49 cm)
                                       Unexpected factcharcoal and pastel on carton
               7. 91κάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι, τρίπτυχο (105 x 215 cm)
                     91charcoal and pastel on carton, triptych                                 5. Ψίθυροιπαστέλ και τέμπερα σε χαρτόνι (32 x 23 cm)
                                       Whispers pastel and gouache on carton
                                 6. Ατενίζοντας, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί (32 x 22  cm)
                                       Gazecolored pencils on paper              4. Αλληγορία του βίουκάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι (36 x 27 cm)
                      Allegory of lifecharcoal and pastel on carton2. Νυχτερινή σύναξηκάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι (37 x 39 cm)
Nightly synaxischarcoal and pastel on carton
3. Το μυστικό, κάρβουνο, παστέλ και χρυσό σε χαρτόνι (32 x 23 cm)
The secretcharcoal, pastel and gold on carton               1. Ο χρόνου φίδι, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι (63 x 46 cm)
                      The snake of timecharcoal and pastel on carton